Regulamin i polityka prywatności

 • Home
 • regulamin i polityka prywatności

masaze-trojmiasto.pl - regulamin i polityka prywatności

uwaga

 1. Obecny portal jest wersją testową i jest w ciągłej rozbudowie. Wynikiem prowadzonych prac część funkcjonalności może nie działać, lub działać nieprawidłowo.
 2. Wymienione zasady mogą się zmieniać w czasie, dopasowując sie do wymagań serwisu i użytkowników.

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego masaze-trojmiasto.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego masaze-trojmiasto.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Ogólne Warunki

 1. Serwis internetowy www.masaze-trojmiasto.pl nazywany dalej Serwisem jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest umożliwienie Gościom jak i Użytkownikom przeglądania oraz publikowania ogłoszeń w Serwisie prowadzonym i utrzymywanym przez Administratora.
 3. Informacje zawarte na stronach serwisu mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa.
 4. Serwis nie jest ani stroną ani pośrednikiem, rejestracja oraz przeglądanie zawartości w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.
 6. W przypadku naruszenia regulaminu serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania strony lub dostępu do niej użytkownikom którzy umyślnie naruszają zasady określone w regulaminie.
 7. Każdy z zarejestrowanych użytkowników ma prawo do wglądu we własne dane, prawo żądania ich aktualizacji, usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883)

Dodawanie ogłoszeń

 1. Dodawanie ogłoszeń odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronach Serwisu
 2. Ogłoszenie musi zawierać komplet danych wymaganych w formularzu, minimum 1 zdjęcie oraz telefon i email przeznaczony do kontaktu z Administratorem.
 3. Użytkownik serwisu bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu.
 4. Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że informacje zawarte w treści są prawdziwe. Dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora ogłoszenia lub osoby, za której zgodą i w imieniu, której ogłoszenie jest zamieszczane. Treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Użytkownik, umieszczając w ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.
 6. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na ingerencję administratora w zamieszczone zdjęcia przed publikacją w zakresie: dodanie na każdym zdjęciu napisów zwierających nazwę serwisu, zasłonięcie twarzy osoby widocznej na zdjęciu (na wniosek zawarty w formularzu), zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu poprawę jego odbioru, zmniejszenie rozdzielczości i wielkości zdjęć.
 7. Ogłoszenia przed publikacją będą weryfikowane przez Administratora.
 8. Opublikowane ogłoszenie ma ważność nie dłuższą niż 45dni, przed upływem tego terminu Użytkownik w celu przedłużenia publikacji o następny okres czasu musi potwierdzić aktualność ogłoszenia. Ogłoszenie nieaktualne jest przenoszone do archiwum serwisu po upływie 3dni wraz z historią i komentarzami Użytkowników. Archiwum raz jakiś okres jest kasowane w zależności od potrzeb, czas czyszczenia Archiwum jest ustalany przez Administratora
 9. Ogłoszenia których treść i zdjęcia naruszają zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację, pornografię, pornografię dziecięcą, naruszające dobra osobiste innych osób - nie zostaną opublikowane.
 10. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyn oraz do natychmiastowego jego wyłączenia po stwierdzeniu że ogłaszający dodał nieprawdziwe dane, lub zdjęcia.

Rejestracja użytkowników

 1. Rejestracja użytkownika odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronach serwisu
 2. Administrator odmówi rejestracji użytkownika w którego nazwa może zostać uznana za obraźliwą, naruszającą dobra osobiste innych osób, obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyskryminację, pornografię, pornografię dziecięcą.
 3. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych w celach marketingowych przez administratora serwisu.
 4. W przypadku wykorzystania konta Użytkownika w celu rozsyłania spamu zamieszczania informacji handlowej, reklamowej, promocyjnej lub też w celu umieszczania informacji które można uznać za obraźliwe, naruszające dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację, pornografię, pornografię dziecięcą, prostytucję. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść komentarzy zarejestrowanych użytkowników, usuwania komentarzy czy też blokowania i usuwania kont takich użytkowników.
 5. W przypadku braku aktywności Użytkownika Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia konta.

inne

 1. Administrator serwisu nie wyraża zgody na wykorzystywanie lub przetwarzanie informacji i materiałów zawartych w Serwisie.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych osobowych w wyniku zdarzeń od niego niezależnych.
 3. Administrator nie pononosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach serwisu
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czynności innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych zawartych w serwisie do innych celów niż zgodnych z przeznaczeniem Serwisu
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w dowolnym terminie i bez podania przyczyny